Klauzula RODO

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Renata Strąg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Versa Group Renata Strąg, ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków, NIP: 6771834864, REGON: 351529102.

Usługi marketingu bezpośredniego wykonywane są na podstawie Państwa zgody, tj. w celu informowania Państwa o usługach administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania czynności do czasu cofnięcia przez Państwo zgody lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom współpracującym z Administratorem.

Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia.

Możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzoru: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.