Podstawowe elementy identyfikacji wizualnej firmy | Versa

Podstawowe elementy identyfikacji wizualnej firmy

Identyfikacja wizualna to system znaków, symboli i ich charakterystycznych cech, na podstawie których tworzony jest wizerunek firmy. Narzędzie to na na celu zarówno stworzenie wyróżniającej się pod względem estetycznym marki, jak i związanie klientów z przedsiębiorstwem.

Spójność i uniwersalność

Co więcej, identyfikacja pozwala także utożsamić się z firmą jej pracownikom, co nie pozostaje bez wpływu na ich motywację. Z owymi emblematami spotykamy się w różnych miejscach – nie tylko w rzeczywistości, ale również w sferze wirtualnej. Bardzo duże znaczenie ma zatem spójność identyfikacji wizualnej – poszczególne jej elementy, chociaż zróżnicowane pod względem formy, muszą być ze sobą w pewien sposób powiązane oraz opierać się na podobnej estetyce. Identyfikacja nie tylko wyraża charakter i wartości firmy, ale również powinna wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom konsumentów. Przy jej tworzeniu nie można zapominać o modach charakterystycznych dla danej grupy docelowej, pamiętajmy jednak, że nie można ulec im w zbyt dużym stopniu – nie każdą część identyfikacji wizualnej łatwo zmienimy, może to bowiem wiązać się ze znacznymi kosztami. Dlatego też powinna ona cechować się pewną uniwersalnością.

Co składa się na system identyfikacji wizualnej?

Do podstawowych elementów identyfikacji wizualnej należą logo bądź logotyp, krój pisma oraz określona paleta barw. Z pewnością należy podkreślić dużą rolę, jaką odgrywa pierwsze ze wspomnianych narzędzi. Z logo spotykamy się bowiem zarówno w siedzie firmy i jej oddziałach, jak i w materiałach reklamowych. Również do niego dostosowana – albo z niego zaczerpnięta – powinna być kolorystyka specyficzna dla danego przedsiębiorstwa. Coraz większe znaczenie ma także aspekt typograficzny – wygląd pisma, które zawiera logo czy reklama, utrwala się bowiem w pamięci odbiorców i w pewnym stopniu to z nim zaczynają oni łączyć firmę. Identyfikacja wizualna obejmuje ponadto ulotki i katalogi, wnętrza czy elewacje budynków przedsiębiorstwa i opakowania produktów oraz ich etykiety. Suma tych elementów tworzy tzw. Podstawą Księgę Znaku. Na jej podstawie tworzy się wszystko to, co jest związane z estetyką firmy. Rzecz jasna, z identyfikacją wizualną mamy do czynienia także w sieci – na stronie internetowej firmy. Warto też wiedzieć, że obejmuje ona ponadto wygląd ubrań pracowniczych, środków transportu firmy oraz pewnych dodatkowych elementów, takich jak upominki, flagi czy transparenty.

Jeżeli zależy nam na opracowaniu wyjątkowej identyfikacji wizualnej, warto nawiązać współpracę z Versa Group – doświadczonym zespołem grafików i specjalistów ds. reklamy.